ثبت اختراع عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان

.

اختراع با عنوان "تهیه هیبرید فسفومولیبدیک اسید – هگزامین و استفاده از آن در گوگردزدایی از میعانات گازی ایلام"، توسط دکتر مهدی تقدیری عضو هیئت علمی و آقای هادی میر حسینی دانشجوی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور اردکان در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این اختراع می تواند برای گوگردزدایی از میعانات گازی که جهت تولید بنزین، نفت سفید و گازوئیل استفاده می شود، مورد استفاده قرار گیرد و با آن به گوگردزدایی عمیق با شرایط آسان می توان دست یافت. جدید بودن، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی این اختراع توسط پارک علم وفناوری یزد مورد تأیید و توسط اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ