برگزاری جلسه هماهنگی تفاهم نامه مشترک با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان به همراه مدیران ستادی استان با رئیس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان دیدار کردند.
دکتر صفایی با توجه به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین دانشگاه پیام نور کشور با رئیس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: دانشگاه پیام نور استان همدان برای اجرای مشترک فضای آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی جهت افزایش توانمندی های اداری، فرهنگی و اجتماعی آماده همکاری است و از تمام ظرفیت خود جهت اجرای این طرح استفاده می نماید.
سپس دکتر حسینی رئیس مرکز آموزش و پژوهش توسه و آینده گری سازمان اعلام کرد: این مرکز تلاش خویش را در جهت افزایش توان ملی و حل مسائل علمی و پژوهشی با توجه به موضوع تفاهم نامه اقدام می نماید .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ