سهم دانشگاه پیام نور در گسترش علم دراستان گیلان ارزنده و ممتاز است .

.

دکتر سعید صادقی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان در دیدار با دکترجمالی نماینده مردم منجیل و رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت : دانشگاه پیام نوراستان گیلان به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی استان که در تمامی شهرستان ها نیز فعالیت آموزشی دارد سهم بسزایی چه در توسعه علمی و چه در فراهم کردن نیروی ماهر و مجرب برای تمامی بخش های اجرایی استان دارد وازاین حیث جایگاه ممتازی را در ایفا می کند .
وی ادامه داد: مزیت گستردگی دانشگاه در کل استان ، سبب برخورداری تمامی مردم در اقصی نقاط استان به مواهب علم ودانش است که از جمله ارزش های مهم فراهم شده در جامعه اسلامی برای مردم توزیع و فراهم نمودن تحصیلات دانشگاهی برای اقشار مختلف و عموم جامعه است .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ