مراسم عزاداری و تعزیه خانی در دانشگاه پیام نور هشتگرد برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،دانشگاه پیام نور هشتگرد در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به برگزاری مراسم تعزیه به مناسبت موسم عزاداری امام حسین (ع) در محوطه دانشگاه نموده است.
پذیرایی از عزاداران دانشجو و مراجعین در ایستگاه صلواتی از دیگر اقدامات این دانشگاه در محرم امسال می باشد.

گفتنی است ازجمله مناسک مورد توجه و البته خاص فرهنگ شیعی ایرانیان ” تعزیه” است .تعزیه در مقام مقایسه با سایر مراسم مذهبی به نظربرخی از پژوهشگران بیشترین تاثیر را بر برعزاداران و شرکت کنندگان درمجالس سوگواری داشته و دارد .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ