مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۲۵ مهرماه

.

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور می رساند، مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان تا تاریخ ۲۵ مهرماه تمدید شد.
کلیه دانشجویان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام نمایند.
شایان ذکر است، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ