کارمند دانشگاه پیام نور مرکز بروجرد مقام دوم مسابقات کشوری کشتی پهلوانی را کسب کرد.

.

مهدی گودرزی کارمند دانشگاه پیام نور مرکز بروجرد موفق به کسب مقام نایب قهرمانی درمسابقات کشوری کشتی پهلوانی دراستان همدان شد.
مهدی گودرزی مدیر مالی دانشگاه پیام نورمرکزبروجرد ضمن تشکراز حمایت های دکتر رناسی رئیس دانشگاه درباره سطح مسابقات گفت : این مسابقات در استان همدان با حضور قهرمانان این رشته برگزار شد.
وی اظهار امیدواری کرد که در صورت حمایت و امکان شرایطی برای تمرین بتواند در مسابقات جهانی که در کشور لهستان برگزار خواهد شد، برای کشور و دانشگاه پیام نور افتخار آفرینی کند.
گفتنی است، این رشته در ایران به نام کشتی پهلوانی معروف می باشد، اما اصل این رشته در اختیار کشور ژاپن است که به نام ورزش سوم و در جهان شناخته شده است .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ