رئیس دانشگاه پیام نور استان و پیام نور مرکز بندرعباس از تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول ۹۶-۹۵ بازدید کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورمرکزبندرعباس، دکتردیانت ، دکتر مصدقی (رئیس پیام نور مرکزبندرعباس) و حراست استان ، از نحوه تشکیل پرونده های دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس بازدید نمودند.
در ادامه این بازدید دکتر مصدقی رئیس دانشگاه پیام نور بندرعباس، گفت: در سال تحصیلی جدید قریب به ۱۵۰۰ داوطلب از طریق کنکور سراسری و پذیرش بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در این مرکز پذیرفته شده اند که روند ثبت نام این عزیزان توسط ستاد استقبال دانشگاه به نحو مطلوب در حال اجراست. همچنین دکتر مصدقی با معرفی خود در جمع دانشجویان جدیدالورود گفت: جهت راهنمایی و حل مشکلات دانشجویان از هیچگونه کمکی دریغ نخواهند کرد تا دانشجویان در آرامش کامل ثبت نام خود را انجام دهند.
شایان ذکر است جناب دکتر دیانت (ریاست استان)، از نحوه تشکیل پرونده ها و همکاری کارمندان ابراز خرسندی کردند و برای تمامی دانشجویان آرزوی موفقیت داشتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ