دکتر علی اکبر ملکی راد ،سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی، عضو فدراسیون سم شناسی اتحادیه اروپا شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر علی اکبر ملکی راد عضو هیئت علمی دانشگاه و همکار پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای دوPH.D    در رشته های فیزیولوژی و علوم اعصاب شناختی و فوق دکتری در زمینه نوروسایکولوژی و سم شناسی محیطی می باشد که از سال ۱۳۸۱ در فیلد سم شناسی محیطی و از سال 1385 به طور ویژه در فیلد ارتباط سرب با علائم بالینی، پارامترهای خونی و اختلالات سایکولوژی و نوروسایکولوژی شناختی مشغول انجام پژوهش بوده است.

گفتنی است: انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران در سال ۱۳۶۹ با اهداف پیشبرد و اعتلای علم سم شناسی در کشور و ایجاد محیطی برای ارتباطات علمی و همکاری با مجامع علمی دیگر جهانی و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی مرتبط با سموم و مواد شیمیایی و ارائه راهکارهای لازم در جهت حل آنها تشکیل شد. که در همین ارتباط با فدراسیون سم شناسی اتحادیه اروپا یکی از معتبرترین حوزه سم شناسی در دنیا می باشد و حضور دکتر ملکی راد در این اتحادیه افتخار دانشگاه پیام نور استان مرکزی و کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ