رشته های گروه معارف باید باعث پرورش فکری و معنوی باشد

.

دکتر محمد علی حسینی در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر اساتید مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی در دانشگاه پیام نور استان قم اظهار داشت: رشته های گروه معارف باید باعث پرورش فکری و معنوی در سطح جامعه و بویژه دانشجویان باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،دکتر محمد علی حسینی گفت: حضور شما اساتید این رشته در کنار یکدیگر نوید بخش تحولات اساسی با رویکرد علمی و آموزشی در این رشته خواهد بود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان قم افزود:کار اساتید دکتری رشته معارف اسلامی فقط تدریس نیست بلکه تبلیغ نیز است و زمانی این مهم محقق خواهد شد که در زمینه های فکری ،عقیدتی و معنوی کار هایی صورت گیرد که به جامعه نیز منعکس گردد.
گفتنی است جلسه هم اندیشی اساتید مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی با حضور اساتید این رشته و مدیر گروه محترم مدرسی معارف اسلامی و با هدف رویکرد علمی و آموزشی و برگزاری کیفی و کمی کلاس های دکتری برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ