در نشست آسیایی با موضوع آموزش و مهارتها ی ۲۰۱۶ در کشور هندوستان شرکت کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در نشست آسیایی آموزش و مهارتها( The Asian Summit on Education and Skills (ASES) ) که در سپتامبر ۲۰۱۶ ( ۵ لغایت ۹ مهر ۱۳۹۵) در شهر بنگلور کشور هندوستان برگزار میگردد ، دکتر رستمی ابوسعیدی به نیابت از وزیر علوم تحقیقات و فناوری و جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کرد.
دکتر رستمی ابوسعیدی در این خصوص گفت: نشست آسیایی آموزش و مهارت تنها نشست سالانه ای است که به بخش آموزش و مهارتها اختصاص دارد.
وی در ادامه افزود: در این نشست، رهبران با نفوذ، کارشناسان برجسته آموزش و سایر ۰٫ذینفعان کلیدی گرد هم می آیند تا پلت فورم بی نظیری برای تبادل نظر در سیاستگذاری و اجرای شیوه هایی که انقلابی در بخش آموزش در آسیا ایجاد کرده اند به وجود آورد.
متن حکم رئیس دانشگاه پیام نور برای حضور در نشست آسیایی آموزش و مهارتها سال ۲۰۱۶ به نیابت از وزیر علوم تحقیقات و فناوریبه شرح ذیل است :

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ