دانشگاه پیام نور استان اصفهان بعد از استان تهران دارای بالاترین آمار قبولی در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در آزمون سراسرس کارشناسی ارشد می باشد.

.

به گزارش روابط عمومی  و بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در حالی که دانشگاه پیام نور با قبولی سی هزار نفر از  دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی سراسر کشور دارای بیشترین قبولی در بین دانشگاههای کشور می باشد که از این تعداد ۱۰۰۰ نفر فقط در دانشگاه تهران قبول شده اند ، دانش آموختگان دوره های کارشناسی دانشگاه پیام نور استان اصفهان  بعد از  استان تهران در جایگاه دوم قبولی در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۵قرار گرفته است . لازم به ذکر است استان تهران با ۲۸۵۴ پذیرفته شده در جایگاه نخست و استان اصفهان با ۲۵۷۶ پذیرفته شده در جایگاه بعدی این جدول قرار دارد .

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ