جلسه قرائت وتفسیر قرآن کریم در دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سلسله جلسات قرائت وتفسیر قرآن کریم توسط هیات رایت الهدی با سخنرانی آقای صدرالساداتی (مسئول نهاد رهبری پیام نور استان )وآقای محمد جواد دهقانی (امام جماعت مرکز )در دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق با حضور جمعی از اساتید وکارکنان در فضایی بسیار معنوی برگزار شد.
لازم به یادآوری است که این جلسات قرائت وتفسیر قرآن کریم با سابقه ای قریب به ۳ سال به موضوعات متناسب با آیات قران کریم ،ذکر احادیث وروایات مرتبط با مفاهیم قرآنی با همت وهمکاری هیات رایت الهدی وجمع کثیری از اساتید وکارکنان دانشگاه به صورت هفتگی برگزار می شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ