دکتر هژبریان به عضویت کمیته برگزاری دوره های کوتاه مدت انتخاب شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، اجلاس روسای دانشگاه های مستقر در مناطق آزاد کشور در سازمان منطقه آزاد ارس در محورهای: رشته شناسی و راه اندازی رشته های متناسب با ماموریت های مناطق آزاد، تنظیم و اجرا سرفصل های واحدها با در نظر گرفتن سیستم های بین المللی ـ آموزشی، تدریس دروس تخصصی به زبان خارجی و جذب دانشجوی خارجی، عضویت دانشگاه در یکی از سازمان های بین المللی معتبر آموزشی، طراحی وب سایت دانشگاه به سه زبان فارسی، انگلیسی و زبان کشور مجاور هر منطقه، خواهر خواندگی و تبادل استاد و دانشجو حداقل با یکی از دانشگاه های معتبر کشورهای همسایه، برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی ـ کارگاهی مشترک با دانشگاه های معتبر، تعیین نسبت استاد به دانشجو طبق استانداردهای بین المللی و مشارکت پذیری در طراحی و اجرای پروژه های علمی، فنی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی منطقه برگزار شد. در ادامه این اجلاس کمیته های تخصصی مختلفی تشکیل گردید که هر کمیته یکی از این محورها را مورد بررسی قرار داد. دکتر هزبریان سرپرست دانشگاه پیام نور قشم به عضویت کمیته برگزاری دوره های کوتاه مدت انتخاب شد و در پایان اجلاس بیانیه ای صادرگردید که در آن بر لزوم همکاری بیشتر دانشگاه ها و مناطق آزاد تاکید شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ