لینک نتایج نهایی آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۵

.

 ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای تمامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال ۹۵ به ویژه پذیرفته شدگان در دانشگاه پیام نور، نتایج نهایی این آزمون از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

نتایج نهایی آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال ۹۵

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ