دفتر امور نخبگان دانشگاه پیام نور افتتاح شد

.

دفتر امور نخبگان دانشگاه پیام نور امروز با حضور دکتر سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ، دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور، معاونان و مدیران در سازمان مرکزی افتتاح شد.
دکتر سهراب پور با حضور در دانشگاه پیام نور علاوه بر افتتاح دفتر امور نخبگان، از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه و گنجینه کتب دانشگاه بازدید کرد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ