قانون مداری موجب وحدت و انسجام در مجموعه می شود.

.

 سرپرست دانشگاه پیام نور استان چهارمحال وبختیاری گفت:
قانون مداری همراه با وفاق و همدلی باعث ایجاد وحدت و انسجام در بین مجموعه می گردد.

    دکتر حسینعلی قجری سرپرست دانشگاه پیام نور استان چهارمحال وبختیاری گفت : رعایت نظم وی انضباط و تکریم ارباب رجوع توسط مدیران و کارکنان یک سیستم و رعایت قوانین ومقررات باعث می شود، رضایت بخشی و رسیدن به اهداف پیش بینی شده میسر می گردد.  در ادامه با اشاره به قانون مداری همراه با همدلی در میان کارکنان خاطر نشان کرد : انسجام و وحدت در میان کارکنان همراه با قانونمندی و مسئولیت پذیری در وظایف واگذار شده می توند ضمن حفظ رضایت مندی موجب توسعه و پویایی سازمان گردد.

      دکتر قجری با بیان اینکه رعایت ارزشها و اخلاق در یک سازمان مهم است افزود : مدیران باید پیش بینی و آینده نگری و با افزایش اعتماد در میان کارکنان، رضایت مجموعه را  بدست آورند. وی همچنین در جلسه شورای اداری دانشگاه گفت :مدیران یک مجموعه با داشتن آرامش و سعه صدر و احترام به ارباب رجوع باعث توسعه سیستم می شوند و آشفتگی مدیران در انجام امور و نداشتن نظم وانضباط به سیستم آسیب وارد می کند. وی با بیان اینکه مدیر در همه شرایط باید کارایی داشته باشد افزود : یکی از مهمترین هنجارها، تشویق و پایبندی به ارزشها و اخلاق می باشد و با قائل شدن ارزش برای دیگران، اعتماد میان کارکنان بالا می رود .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ