پذیرش دانشجویی کارشناسی ارشد پیام نور در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، زهرا علی پور دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد موفق به پذیرش در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد شد.
سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان شمالی ضمن تبریک به این دانشجوی پر تلاش و موفق، و اهداء لوح تقدیر وی را الگویی مثال زدنی برای سایر دانشجویان پیام نور خواند.
زهرا علی پور آموزشی دانشگاه پیام نور را بسیار مناسب ارزیابی کرده و یکی از دلایل موفقیت خود در آزمون دکتری دانشگاه فردوسی را منابع غنی و کتابهای کامل دانشگاه عنوان کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ