به منظور ارتقائ کیفیت خدمات استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 در دانشگاه پیام نور استان بوشهرپیاده سازی می شود

.

به منظور ارائه خدمات بهتر به دانشجویان،اعضای هیات علمی و کارکنان استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 با تکیه بر توان تخصصی مدیران و بدون نیاز به مشاور در دانشگاه پیام نور استان بوشهرپیاده سازی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر رییس این دانشگاه در اولین کارگاه آموزشی مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 که در ستاد دانشگاه پیام نور استان بوشهر و توسط معاون این دانشگاه به عنوان مدرس و مدیرپروژه برگزار شد؛گفت : در سال جاری برنامه عملیاتی دانشگاه پیام نور استان بوشهر مصوب شده است که یکی از اهداف این برنامه عملیاتی، اخذ گواهی نامه استاندارد ISO9001:2015 "است.
دکتر محمد رضا بحرانی افزود: ابتدا استانداردهای ISO9001:2015 در سطح ستاد استان و سپس مراکز و واحدها اجرایی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری گواهی نامه آن را دریافت کنیم.
وی هدف از اجرای استاندارهای ISO9001:2015 را ارتقاسطح خدمات به دانشجویان اعضای هیات علمی و کارکنان عنوان کرد و گفت: مدیریت دانشگاه پیام نور استان بوشهر با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات تلاش می نماید که آخرین نسخه سیستم های مدیریت کیفیت را درمراکز و واحدها پیاده نماید و به صورت مستمر به پایش فرایندها بپردازد.
معاون دانشگاه پیام نور استان بوشهر ومدیر این پروژه نیز گفت: دو کارگاه آموزش مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 در ستاد استان و سطح مراکز و واحدها برگزار خواهیم کرد و سپس اقدام به پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 خواهیم نمود.
مهندس مهدی نامدارزادگان افزود:پیاده سازی و آموزش مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 معمولا هزینه بالایی دارد ولی این موضوع در دانشگاه پیام نور استان بوشهر بدون هزینه و با تکیه بر توان داخلی انجام خواهد پذیرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ