افزایش۲۹درصدی جذب دانشجوی ارشد

.

 

 

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد از افزایش ۲۹درصدی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشددراین دانشگاه در سالجاری نسبت به سال قبل خبر داد.

دکتر سعید عابسی افزایش رشته های کارشناسی ارشدوتلاش برای جذب دانشجو را از علل مهم این افزایش دانست وگفت  سال گذشته ۶۸۱نفردرمقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه پیام نور استان یزدپذیرفته شدندکه این تعداد درسالجاری به ۸۷۷نفر افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه پیام نوراستان یزد حمایتها ومساعدتهای سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور رااز دیگر علل این افزایش عنوان واظهار امیدواری کرد با استمرار این حمایتها ومساعدتها وهمچنین تلاش بیشتردر سالهای آینده  می توانیم بیش از گذشته در راستای تحقق اهداف علمی دانشگاه وجامعه گام برداریم.

منبع مطلب

0

ارسال پاسخ