اردوی جهادی دانشجویان پیام نور مرکز تفت برگزار شد.

.

رییس دانشگاه پیام نور تفت از اردوی جهادی دانشجویان مرکز تفت بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :در این بازدید ابتدا حسینی پور مسئول بسیج دانشجویی شهرستان گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه داد.سپس دکتر محمدی در جمع   خانواده های روستا حضور یافت واز نزدیک در جریان فعالیتهای انجام شده توسط دانشجویان بسیجی قرار گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ