:دانشگاه پیام نور تاکنون توانسته است درراستای انقلاب واهداف آن بیش ازسایردانشگاهها گام بردارد.

.

حسینعلی حاجی دلیگانی  : دانشگاه پیام نور تاکنون توانسته است درراستای انقلاب واهداف آن بیش ازسایردانشگاهها گام بردارد.

 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،حاجی دلیگانی نماینده مردم شهرستانهای شاهین شهرومیمه و برخوار درمجلس شورای اسلامی  با رئیس وکارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر دیدارکرد .دراین دیدار دکترسیدرامین غفاری رئیس مرکز گزارشی ازعملکرد وفعالیتهای علمی ، آموزشی وفرهنگی دانشگاه ارائه نمود وضمن بیان اهداف دانشگاه در سال تحصیلی جدید برخی کمبودها ومشکلات را نیز تشریح کرد .

حاجی دراین دیدار ضمن گفتگو با مدیران وکارکنان مرکزبا گرامیداشت حادثه منا درسال گذشته وتکریم شهدای این واقعه با تقدیراز عملکرد وفعالیتهای دانشگاه پیام نور مرکزشاهین شهروبا تشکرازرئیس وکارکنان دانشگاه ، وجود این مرکزدرشهرستان را مایه مباهات دانست ودرخصوص اهداف ونقش دانشگاه پیام نور درعرصه علمی کشور اظهار کرد : دانشگاه پیام نور دربین مراکز دانشگاهی کشورسرآمددانشگاههاست. نماینده مجلس شورای اسلامی با  ابرازخرسندی از نوع و نحوه  آموزش در دانشگاه پیام نور و تربیت نیروهایی متخصص  درمسیراهداف انقلاب اسلامی با بیان ویژه گیهای دانشگاه پیام نور ادامه داد : دانشگاه پیام نور به جهت بومی گرایی هزینه های کمتری را برای خانواده ها بهمراه دارد وعدم رفت وآمد دانشجویان درمسیرهای بین شهری از مخاطرات آنان میکاهد . همچنین این دانشگاه از لحاظ علمی وضعیت خوبی دارد وعناصراداره کننده آن وعمده اساتید وکارکنان از نیروهای معتقد، متعهد وعمدتا ایثارگرودرعین حال با سواد وبا دغدغه تربیت نسل آینده  هستند . وتاکنون توانسته است درراستای انقلاب واهداف آن بیش ازسایردانشگاهها گام بردارد.

آقای حاجی درپایان این دیدار ازبرخی قسمتها وساختمان فرهنگی ونمازخانه مرکز بازدید کرد .

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ