دانشگاه پیام نورصرفا از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :رئیس دانشگاه پیام نور استان یزدبا اعلام این خبرگفت این دانشگاه هرساله دانشجوی کارشناسی ارشد خود را ارطریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش وبرکزاری آزمون جذب می کند وهیچ واسطه ورابطه ایی در این زمینه دخالت ندارد.

دکتر سعید عابسی با بیان اینکه هیچ موسسه ای برای جذب دانشجو جهت تحصیل در دانشگاه پیام نور مجوز قانونی این دانشگاه راندارد به داوطلبان تحصیل در پیام نور توصیه کردجهت ادامه تحصیل در این دانشگاه حتما قبلا با کارشناسان واحد آموزش دانشگاه پیام نور مشورت نمایند .

وی آمادگی دانشگاه پیام نور استان یزد برای ارائه مشاوره تحصیلی به داوطلبان را اعلام وتصریح کردعلاقمندان می توانند جهت بهره مندی از نظرات وراهنمائیهای مشاوران وکارشناسان آموزش این دانشگاه با شماره تلفنهای۳۸۲۵۰۷۲۰الی۳۸۲۵۰۷۲۴تماس بگیرند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ