دانشگاه پیام نور از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عالی است.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر مفتح در جلسه تکریم و تودیع دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان گفت: دانشگاه پیام نور از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عالی است وی وجود دانشگاه پیام نور در سطح شهرستان را یکی از پیشینه های فرهنگی و آموزشی شهرستان دانست.
وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور از سابقه ای طولانی در شهرستان تویسرکان برخوردار است که این مهم به معنای توجه بیشتر به این بخش با هدف دستیابی به توسعه پایدار در این شهرستان است.
صفایی رئیس دانشگاه پیام نور همدان با بیان اینکه دانشگاه پیام نور در رابطه میزان کیفیت آموزشی و فرهنگی مقام اول کشور را داراست افزود: همدان نیز یکی از استان هایی است که بیشترین جذب دانشجویان در دانشگاه پیام نور را به خود اختصاص داده است.
در ادامه موسیوند فرماندار شهرستان، توسعه آموزش عالی را از اهداف مدیریت این شهرستان عنوان کرد و گفت: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، علاوه بر اینکه منشاء تحولات اثر گذار و نتیجه بخش فرهنگی در کشور هستند می توانند زمینه ساز ایجاد فرصت های متنوع شغلی باشند.
در پایان از زحمات آقای پیام بصیری تقدیر و آقای دکتر گودرزی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان معرفی شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ