رونمایی از لباس فرم جدید انتظامات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

.

گلستانیان گفت: همزمان با روز عرفه و عید سعید قربان ، از مدل جدید لباس فرم همکاران حفاظت فیزیکی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور رونمایی شد.
مدیرکل حراست هدف از طراحی لباس فرم جدید را زیباسازی محیط بصری، گسترش فضای آرامش دانشگاه و بهبود راندمان کاری کارکنان حفاظت فیزیکی دانست.
وی همچنین از طرح یکسان سازی لباس کارکنان حفاظت فیزیکی سراسر کشور و طی مراحل تامین اعتبار آن، در آینده ای نزدیک خبر داد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ