برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه پیام نور استان

.

دکتر ططری از برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه پیام نور لرستان خبر داد و گفت:این طرح با حضور فعال ۶۸نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه در روزهای ۱۸، ۱۱۹ و ۲۰شهریور ماه در دو کلاس معرفت شناسی و تاریخ تمدن اسلام در دانشگاه پیام نور خرم آباد برگزار شد.
رییس دانشگاه پیام نور لرستان گفت: دو کلاس مذکور با حضور قائنان در درس تاریخ تمدن و دکتر جوراب چی در درس معرفت شناسی اساتید برجسته مرتبط در این رشته برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ