دولت نگاه ویژه ای به دانشگاه پیام نور داشته باشد، آینده درخشان درانتظار دانشگاه

.

فعالیت های دانشگاه پیام نور در راستای ایجاد زمینه علم آموزی در نقاط دوردست و کم برخوردار از نظر کمی و کیفی قابل تحسین است

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات انجام شده در دانشگاه پیام نور در سالهای اخیر،نوید بخش آینده ای درخشان برای توسعه دانشگاه پیام نور است.
مهندس مسعود رضایی درحاشیه دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس اظهارداشت: فعالیت های دانشگاه پیام نور در راستای ایجاد زمینه علم آموزی در نقاط دوردست و کم برخوردار از نظر کمی و کیفی قابل تحسین است اما امروز به جای تاسیس واحدهای دانشگاهی جدید بایستی به دنبال ارتقای بیشتر کیفیت و تجمیع واحدهای زیان ده باشیم.
وی به بازدید خود از دانشگاه پیام نور شیراز نیز اشاره کرد و یادآور شد: با وجود مدیریت دکتر رستمی در دانشگاه پیام نور کشور،دکتر قرائتی در استان فارس وسایر مدیران این دانشگاه،آینده خوبی برای دانشگاه پیام نور متصور است.
وی خواستار توجه ویژه دولت به توسعه دانشگاه با اختصاص اعتبارات و بودجه لازم به این دانشگاه شد و یادآور شد: در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در بحث آموزش عالی تلاش می کنیم راهکار لازم برای حمایت بیشتر از دانشگاه پیام نور وهمچنین تجمیع واحدهای ضررده و کم جمعیت این دانشگاه را دنبال کنیم.
این نماینده مجلس، درخصوص اختصاص اعتبارات از محل ۲ درصد درآمد نفت وگاز نیزاظهارداشت:امیدواریم محدودیت های موجود در تخصیص این منابع به پروژه های عمرانی دانشگاه ها برداشته شود و در بودجه سال آینده، توجه بیشتری به دانشگاه پیام نورصورت گیرد.
وی درخصوص اهمیت ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز گفت:در کشورهای متمدن علمی دانشگاه ها واسطه بین نیاز جامعه و تولیدکننده ها وبخش صنعت هستند که اکثر درآمدهای دانشگاه نیز از همین فعالیت های پژوهشی بدست می آید.
وی همچنین از سازمانها وادارات استان فارس خواست طرح های پژوهشی وتحقیقاتی خود را به دانشگاه های استان واگذار کنند.
وی درپاسخ به این سئوال که چرا برخی از سازمانهای بزرگ استان امور طراحی و تحقیقات احداث پروژه های بزرگ خود را به دانشگاه های تهران و برخی استانهای دیگر واگذار می کنند، اظهارداشت: مسلما باید پس از هزینه کرد و ایجاد زیرساخت ها در یک منطقه خاص، درآمدهای کسب شده نیز درهمان منطقه استفاده شود.
وی افزود: البته نمی توان انجام فعالیت های پژوهشی وتحقیقاتی سازمانها را در استان انحصاری کرد ولی امیدواریم دانشگاه ها شایستگی خود را به صنایع وسازمانها نشان داده و صنایع نیز به توانایی دانشگاه های استان اعتماد کنند تا طرح های تحقیقاتی و فعالیت های پژوهشی در خود استان انجام گیرد که این کار برای سازمانها نیز به صرفه تر خواهد بود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشگاه های استان باید به جهتی حرکت کنند که بتوانند با دانشگاه های مطرح کشور رقابت کنند، یادآور شد: ضمن رعایت اصل رقابت و رشد، بایستی در همه بخشها از تمرکزگرایی به سمت تمرکز زدایی حرکت کنیم.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ