دوره های دو روزه هم اندیشی ویژه اعضای علمی توسط دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان استان تهران برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، به همت دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه پیام نور استان تهران دو دوره دانش افزایی دو روزه تحت عناوین "اندیشه سیاسی۲" و "معرفت شناسی ۲" توسط دکتر افتخاری و دکتر میراحمدی، بطور همزمان با مشارکت نهاد نمایندگی مقام رهبری دانشگاه پیام نور استان تهران و البرز در دانشگاه پیام نور مرکز طالقان برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ