مدیران بخشهای آموزشی و پژوهشی، هویت آموزشی و علمی دانشگاه هستند

.

دکتر محسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در آستانه سال تحصیلی جدید نشستی با مدیران بخشهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه برگزار کرد و سیاستها و آیین نامه های مربوطه را ابلاغ نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر محسن دیانت در نشست با مدیران بخشهای آموزشی و پژوهشی با بیان اینکه مدیران بخش ها و گروه ها، هویت آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه هستند، گفت: با ایجاد بخش ها و گروه های علمی در دانشگاه، هویت علمی دانشگاه بیش از پیش تقویت شده و ساماندهی اعضای هیآت علمی در اولویت قرار خواهد گرفت.
دکتر دیانت با اشاره به وظایف مدیران گروه ها و بخش ها، اظهار داشت: در تکمیل کسری موظفی تدریس اساتید اولویت با اعضای هیات علمی دانشگاه می باشد و پرداخت حق الزحمه اساتید مدعو نیز بر اساس میزان مشارکت آنها خواهد بود.
وی بر حضور منظم و مؤثر اعضای هیات علمی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور هرمزگان تأکید نمود.
دکتر دیانت تصریح کرد: از پشنهادات و طرح های اعضای هیات علمی دانشگاه استقبال و حمایت می شود.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان اظهار نمود برای جلوگیری از رکود علمی در دانشگاه اعضای هیات علمی موظف هستند امتیازات پژوهشی خود را بالا ببرند.
دکتر دیانت از تجهیز کتابخانه ی الکترونیکی و آزمایشگاه قطبی دانشگاه در آینده خبر داد.
در پایان احکام صادر شده اعضای هیات علمی که به عنوان مدیران بخشهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان منصوب شده بودند، ابلاغ گردید.

۱-دکتر حمیدرضا عامری سیاهویی به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور استان هرمزگان
۲ -دکتر علیرضا عبادی تبریزی به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش گروه کشاورزی
۳-دکتر مهدی مصلحی به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش مدیریت، حسابداری و اقتصاد
۴-دکتر علی خوشنود به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش گروه زبان و ادبیات انگلیسی

۵-خانم دکتر سیده زهرا خادمی به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش علوم پایه
۶-مهندس قلی پور به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش فنی و مهندسی
۷ -خانم فاطمه شوری به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش الهیات و حقوق
۸ -خانم منصوره دسترنج به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش علوم اجتماعی
۹-خانم دکتر لیلا قربانی قهفرخی به عنوان مدیر گروه آموزشی و پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ