درخشش دانشگاه پیام نور برای سومین بار در حوزه فناوری نانو

.

دکتر کریم نجفی برزگر، با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه های سراسر کشور رتبه سوم نهاد برتر فناوری نانو را از آن خود کرد، گفت: در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ ، دانشگاه پیام نور استان اردبیل توانست در بین دانشگاه های سراسر کشور بعد از دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه صنعتی شریف، رتبه سوم را در حوزه فناوری نانو کسب نماید.
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه با عنوان اینکه در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور استان کرمان، سال تحصیلی ۹۳- ۹۴ دانشگاه پیام نور لرستان و سال تحصیلی ۹۴-۹۵ دانشگاه پیام نور استان اردبیل در حوزه فناوری نانو موفق به کسب رتبه در حوزه فناوری نانو شده اند، اظهار داشت: این سومین بار است که دانشگاه پیام نور در سطح کشور جزء نهادهای فناوری نانو برتر دانشگاه ها انتخاب می شود.
دکتر نجفی تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۲ تنها ۱۸ مرکز دانشگاه پیام نور دارای نهاد فناوری نانو بودند از مهرماه سال ۱۳۹۳ جهت رشد و تثبیت نهادهای فناوری نانو در دانشگاه پیام نور برنامه ای مدون شد که باعث افزایش نهاد ها، به ۸۰ مرکز و واحد شد.
دکتر نجفی افزود: تا پایان سال ۱۳۹۵ علاوه بر افزایش این مراکز به بیش از ۱۰۰ مرکز ، سومین جشنواره سراسری فناوری نانو برای فناوران این حوزه برگزار خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ