نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس زبان دوم ۱ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان دوم 1
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ و ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2 و 3 - زبان تخصصی مدیریت صنعتی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ و ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2 و 3 - زبان تخصصی مدیریت صنعتی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل کیفیت آماری رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل کیفیت آماری
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار در علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار در علوم اجتماعی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : حفظ جزء 30 قرآن کریم علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و فقه ۴ رشته حقوق به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و فقه 4
 • رشته : حقوق
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه ۴ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول فقه 4
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد خرد ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد خرد 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۲ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 2
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس علوم بلاغی رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : علوم بلاغی
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای خرید انبارداری و توزیع – توزیع و انبارداری رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای خرید انبارداری و توزیع - توزیع و انبارداری
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان