نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی پایگاه داده ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول طراحی پایگاه داده ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : حفظ جزء 30 قرآن کریم علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارسنجی و روش سنجی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارسنجی و روش سنجی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول بازاریابی – بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول بازاریابی - بازاریابی و مدیریت بازار
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجارت الکترونیک 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان انگلیسی ۲ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان انگلیسی 2
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی برنامه ریزی درسی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز بانکداری رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : پول و ارز بانکداری
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز بانکداری رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : پول و ارز بانکداری
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تولید رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت تولید
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تولید رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت تولید
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس باغبانی عمومی-علوم باغی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : باغبانی عمومی-علوم باغی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس باغبانی عمومی-علوم باغی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : باغبانی عمومی-علوم باغی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حسابرسی ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : حسابرسی 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم بودجه رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم بودجه
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری کامپیوتر
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان