نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس کنترل کیفیت آماری رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل کیفیت آماری
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : حفظ جزء 30 قرآن کریم علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۲ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 2
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای خرید انبارداری و توزیع – توزیع و انبارداری رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای خرید انبارداری و توزیع - توزیع و انبارداری
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان انگلیسی ۱ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان انگلیسی 1
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجارت الکترونیک 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی جهانگردی رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی جهانگردی
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز بانکداری رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : پول و ارز بانکداری
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی عمومی
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدار منطقی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدار منطقی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان